Кидки для поінтерів

Мета кожного з кидків — точне розміщення кулі у цілі.

rollПерший спосіб — підкочування (roll). Цей спосіб являє собою просто кидок, при якому точка приземлення кулі знаходиться на відстані менше трьох метрів від кола, з якого кидають кулю. Після приземлення, куля котиться по землі до тих пір, поки не зупиниться біля цілі.

soft-lobДругий спосіб — низька парабола (soft-lob). Цей спосіб являє собою кидок кулі трохи вище, куля повинна описати деяку криву в повітрі і приземлитися на половині шляху між кругом метою. Це найбільш поширений спосіб. Необхідно враховувати, що за законами фізики, чим вище ви кинете кулю, тим меншу відстань вона буде котитися після приземлення.

high-lobТретій спосіб — висока парабола (high-lob) являє собою високе підкидання кулі в повітря, в результаті якого куля падає практично вертикально, менш ніж за два метри до мети. Тільки в цьому випадку ви зможе виграти очко. Це досить складний спосіб і вимагає хорошого окоміру і чіткої координації.

 

Оригінал російською

Цель каждого из бросков — точное размещение шара у цели.

Первый способ — подкатывание (ROLL). Этот способ представляет собой просто бросок, при котором точка приземления шара находится на расстоянии мене трех метров от круга, из которого бросают шар. После приземления, шар катится по земле до тех пор, пока не остановится у цели.

Второй способ — низкая парабола (SOFT-LOB). Этот способ представляет собой бросок шара немного выше, шар должен описать некоторую кривую в воздухе и приземлиться на половине пути между кругом целью. Это наиболее распространенный способ. Необходимо учитывать, что по законам физики, чем выше вы кинете шар, тем меньшее расстояние он будет катиться после приземлении.
высокая парабола (high-lob)

Третий способ — высокая парабола (HIGH-LOB) представляет собой высокое подбрасывание шара в воздух, в результате которого шар падает практически вертикально, менее чем за два метра до цели. Только в этом случае вы сможет выиграть очко. Это достаточно сложный способ и требует хорошего глазомера и четкой координации.

Written by Іван Паламарчук

Президент петанк клубу «Леополіс» 2014-2016 рр. В петанк граю з 2010 року. Організатор фестивалю петанку «Каньйон».